ฟรี โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมเช่าซื้อ,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกร

กระดานค้าขายครับ ใครใคร่ค้าใคร่ขายเชิญทางนี้ได้เลยครับ

ฟรี โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมเช่าซื้อ,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกร

Postby pichet_tcr » Sat Dec 13, 2008 12:51 pm

แจกฟรี โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมเช่าซื้อ,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมพิมพ์ Bar Code,โปรแกรมขายหน้าร้าน

เข้าเว็บใช้ซอฟต์แวร์ฟรี .. ที่

http://www.smlsoft.com


โปรแกรมเช่าซื้อ, โปรแกรมเงินผ่อน (SML HP)

*** ฟรี 5 Users สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์, รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสามารถทำงานเป็นระบบ Online เชื่อมต่อทุกสาขา ผู้บริหารสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่างได้ และลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบยอดคงเหลือเช่าซื้อ และการเคลื่อนไหวของสัญญาได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ Internet

SMLHP เป็นโปรแกรมแบบ Shareware คือให้สามารถใช้ฟรี 500 สัญญา (นับเฉพาะสัญญาที่สถานะเปิด ถ้าสัญญาปิดไปแล้วไม่นับ) และถ้าต้องการใช้มากขึ้น สามารถซื้อเป็นชุดเต็มได้ในภายหลัง โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


*** Promotion สำหรับ 20 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนใช้งาน ***
- ปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับงาน ฟรี (ตามเงื่อนไขของ SMLSoft **)
- สร้างรายงานเพิ่ม ฟรี (ตามเงื่อนไขของ SMLSoft **)
- ค่า Call Center ลด 50% (สำหรับสมาชิก 1 ปี)
- ติดตั้งฟรี (ระบบ Remote online)

เงื่อนไข

ใช้ฟรี ใช้ได้กับ Windows Server หรือ Linux Server กับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัดขนาดข้อมูล และไม่จำกัดระยะเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smlsoft.com/hpproduct.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570*******************


โปรแกรมเงินเดือน (SML PAYROLL)

*** ฟรี 5 Users โปรแกรมเงินเดือน ช่วยคิดคำนวนเงินเดือน การจ่ายเงิน,พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (PaySlip),คำนวนยอดสรุป ขาด/ลา/มาสาย คำนวนโอที โดยสามารถทำงานเป็นระบบ Online เชื่อมต่อทุกสาขา ผู้บริหารสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และรายงานได้ ผ่านระบบ Internet

เงื่อนไข

ใช้ฟรี ใช้ได้กับ Windows Server หรือ Linux Server กับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัดขนาดข้อมูล และไม่จำกัดระยะเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smlsoft.com/payrollproduct.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570


*******************โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (SML GL)

*** ฟรี 5 Users สำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการนำไปปิดงบการเงิน สามารถทำงบสาขาได้ทันที พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Profit Center, Cost Center ไปจนถึง Activity Base Cost (ABC) สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุด 20 Dimensions พร้อมทั้งระบบสร้างงบการเงิน ที่สร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, อัตราส่วนทางการเงิน, งบเปรียบเทียบ

เงื่อนไข

ใช้ฟรี ใช้ได้กับ Windows Server หรือ Linux Server กับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัดขนาดข้อมูล และไม่จำกัดระยะเวลา
สำหรับสำนักงานบัญชี : สามารถตั้ง Server เพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกรายการเข้ามาได้เอง
Programmer : สามารถรับข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ เช่น ระบบการผลิต เพื่อนำมาปิดงบ ผ่านระบบ Web service หรือ Database เพื่อลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smlsoft.com/smlproductgl.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570*******************


ระบบสำนักงานบัญชี Online

*** ฟรี สำหรับสำนักงานบัญชีที่ต้องการพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชี On Line โดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับลูกค้าผ่าน Internet โดยให้ลูกค้าบันทึกข้อมูลรายวัน พร้อมทั้ง Scan เอกสารกลับมายังสำนักงานบัญชีได้ทันทีแบบ On Line ทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน SMLSoft มี Promotion ฟรี สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

เงื่อนไข

ใช้ฟรี ใช้ได้กับ Windows Server หรือ Linux Server กับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัดขนาดข้อมูล และไม่จำกัดระยะเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smlsoft.com/accountonline.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570


*******************


โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน (SML Village Fund)

*** ฟรี สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาเป็นธนาคารหมู่บ้าน โดยลักษณะของระบบทำงานได้ทั้งแบบเครื่องเดี่ยว, ระบบ LAN หรือผ่านระบบ Internet ผู้บริหารกองทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งรายงานวิเคราะห์เงินกองทุน และผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และคงค้างได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ Internet ทำให้กองทุนเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไข

ใช้ฟรี ใช้ได้กับ Windows Server หรือ Linux Server กับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัดขนาดข้อมูล และไม่จำกัดระยะเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.smlsoft.com/villageproduct.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570


*******************


SML DashBoard

- เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแห่ง ผ่าน Browser และสามารถดูรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
- ทำงานบน Browser ทำให้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องลูก
- มีกราฟให้ดูหลายรูปแบบ และยังสามารถ Dill Down เพื่อดูข้อมูลในเชิงลึกได้
- เชื่อมกับ Google Map แสดงที่อยู่ลูกค้า
- ปรับแต่งสี และพื้นหลังได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการ
- ทางทีมพัฒนา ยินดีปรับรูปแบบการดูรายงาน ตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bcaccount.com/bcdashboard/

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570


*******************


SML Logistics

- เชื่อมกับ Google Map แสดงที่อยู่ลูกค้า
- เชื่อมกับ GPS แสดงตำแหน่งรถขนส่งสินค้า
- วางแผนการจัดส่งสินค้า
- ติดตามรถขนส่ง แบบ Online
- เตือนเมื่อรถขนส่งวิ่งเร็วเกินกำหนด
- คำนวณระยะทาง, คำนวณค่าน้ำมัน, คำนวณค่าขนส่ง
- เก็บประวัติการวิ่งรถขนส่ง, การจอด ทั้งแบบ Online และ Offline
- วิเคราะห์ข้อมูลตามลูกค้า, พนักงานขับรถ
- เตือนเมื่อรถขนส่งวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือไม่ตรงตามตารางเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bcaccount.com/bcdashboard/googleMaps.html

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4204570


*******************
pichet_tcr
 
Posts: 1
Joined: Sat Dec 13, 2008 12:40 pmReturn to ตลาด

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron