สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวจากเรา

 

อื่น ๆ ที่ท่านอยากจะบอก (สมัครเรียนกรุณาอย่าใช้ฟอร์มนี้)

61 ประชาชื่น
Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, 10800
Thailand

0818888877

มวยไท่เก๊ก หรือ ไท้เก๊ก หรือ ไท่จี๋ หรือ ไท้จี๋ หรือบางคนเขียนเป็น ไทชิ, ไทจิ, ไทเก๊ก, ไทเก็ก, หรือแม้แต่ไท้กิ๊บก็มี ภาษาอังกฤษก็มีทั้งที่เขียนว่า taiji, taichi, t'aichi เป็นวิทยายุทธที่มีต้นกำเนิดจากจีนแผ่นดินใหญ่ และมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน แตกแยกย่อยเป็นสายต่างๆ มากมาย จนแทบหาต้นตอที่แท้จริง ไม่ได้ หากแต่ละสายยังยึดหลักการเดียวกัน คือการเน้นความอ่อน เบา ต่อเนื่อง อาศัยจิตและสมาธิในการควบคุมพลังและกระบวนท่า การฝึกอาศัยความเบา ช้า กลม และสม่ำเสมอ เรียงร้อยกันเป็นกระบวนท่า

ปัจจุบันมวยไท่เก๊กที่นิยมฝึกกันอยู่มี 5 ตระกูลหลัก คือ เฉิน, หยาง, อู๋, อู่ และ ซุน

อาจารย์ผู้สอน

 

อาจารย์ วุฒินันท์ เชี่ยวพรหมคุณ

อาจารย์มีชื่อภาษาจีนว่า เซียวหลิบงั้ง (แต้จิ๋ว) หรือ เซียวลี่เอี๋ยน (จีนกลาง) หรือเขียนภาษาอังกฤษว่า Xiao Liyan 

แรกเริ่มสนใจฝึกศิลปะการป้องกันตัวเพราะส่วนตัวชอบเรื่องหมัดมวยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก อาจจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่ตนชื่นชอบ อาจารย์เริ่มเรียนมวยไท่จี๋มาตั้งแต่อายุ 18 ปี จากนั้นไท่จี๋ก็กลายมาเป็นวิถีชีวิตของอาจารย์จวบจนปัจจุบัน

อาจารย์เซียว ได้รับการถ่ายทอดมวยไท่เก็กตระกูลหยางสายต่ง จากอาจารย์ จำเริญ อาชานัยนันท์ (หม่าจิ่นชวน) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในประเทศไทยรุ่นแรกของอาจารย์ ต่งหูหลิ่ง เมื่ออาจารย์วุฒินันท์ไปเริ่มเรียนกับอาจารย์หม่าจิ่นชวนซึ่งขณะนั้นอายุได้ประมาณ 41 ปี อาจารย์ก็ได้เมตตาถ่ายทอดวิชาให้โดยไม่ปิดบัง ภายหลังเมื่ออาจารย์หม่าจิ่นชวน ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. 2542 อาจารย์จึงได้ดำริไปเรียนมวยไท่จี๋สายตระกูลอู่จากท่านอาจารย์หลี่เว่ยหมิง ซึ่งท่านเป็นศิษย์สายตรงของมวยไท่เก็กตระกูลอู่ ด้วยเหตุที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมในรากเหง้าของมวยตระกูลหยางสายต่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลบางส่วนจากมวยไท่จี๋เฉวียนตระกูลอู่ (ดังแสดงในลำดับสายมวยต่ง) ซึ่งท่านอาจารย์ได้รำ่เรียนอยู่เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง 

ต่อมาในภายหลังอาจารย์ได้กลับมาฟื้นฟูวิชามวยไท่จี๋เฉวียนตระกูลหยางสายต่งด้วยตนเอง และปัจจุบันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามวยตระกูลหยางสายต่งในประเทศไทยให้กับผู้สนใจโดยทั่วไป.